Referencie

  • Montáž ochrannej siete proti prípadnému uvo¾neniu kamenného obkladu na bytovom dome, Bratislava- Slavín
  • Montáž siete proti holubom, bytový dom Rustica
  • Montáž siete proti holubom, bytový dom Kvetná ulica
  • Montáž siete proti holubom, bytový dom Jégeho alej
  • Komplexné rešenie zábran proti holubom, odvoz holubieho trusu, dezinfekcia – Trenèianská ul., Bratislava
  • Montáž siete proti holubom, Nám. 1. Mája, Bratislava
  • Montáž siete proti holubom a montáž špicov, bytový dom Dunajská Lužná
  • a mnoho iných …