Výškové práce

Naša firma sa zaoberá výškovými prácami rôzneho zamerania.

Jednoducho povedané, tam kde nieje možné pristaviť lešenie alebo plošinu, tam začíname my. Výhodou výškových prác je vysoká flexibilita, nízke náklady a časová úspora – kým by sa pri oprave fasády pristavilo lešenie, naši pracovníci by už odchádzali hotoví zo stavby.

Všetci naši pracovníci sú držiteľmi oprávnenia č. 374/90

 • montážne práce
 • montáž svetelných a nesvetelných reklám
 • nátery a čistenie fasád
 • umývanie okien
 • pílenie a ošetrovanie stromov
 • asistenčné práce /napr. montáž bleskozvodov/
 • zváranie konštrukcií vo výškach
 • vynášanie ťažkých predmetov
 • montáž klimatizácií
 • murárske práce všetkého druhu
 • špáranie medzipanelových špár
 • zatepľovacie práce /špeciálne na lane, alebo klasicky/
 • upratovacie práce
 • čistenie žľabov a okapov
 • odstránovanie snehu zo striech

Obhliadka a cenová ponuka zdarma.